اپلیکیشن کنتل

                 
زمانی که شما در سایت کنتل ثبت نام میکنید فقط میتونید از طریق دریافت پیامک تبلیغاتی و خرید شارژ و پرداخت قبض کسب درآمد کنید .
اما اگر شما می خواهید از تمام فاز های درآمد زای کنتل استفاده کنید حتما باید اپلیکیشن کنتل رو نصب کنید .
با نصب اپلیکیشن کنتل شما میتوانید از طریق:
دریافت تراکت تبلیغاتی،دریافت ویدئو تبلیغاتی(تلویزیون کنتل)،دریافت صوت تبلیغاتی (رادیو کنتل)،بازی،پرسشنامه،و...
و حتی برخی خدمات شهری از جمله