کنتل چیست؟

در سال 1386 کار خود را در جهت تمرکز بیشتر بر یک صنعت، برای پیاده سازی مطالعات و پژوهش در چارچوب جامعه به صورت رسمی شروع کرد. پس از بررسی های به عمل امده صنعت پیام کوتاه به عنوان ابزار اجرایی مطالعات انتخاب شد تا با ارائه راهکارهای نوین جهت ایجاد تسلط و ثبات بازار این صنعت، فضای موجود در جامعه را متحول نماید.

دلیل انتخاب این صنعت از طرفی نو ساخت بودن و بی توجهی جامعه نسبت به این بستر ارتباطی و از سمت دیگر کمبودالگوی اجرایی و اصولی و همچنین تجربه پیاده سازی در بازار مصرف و تولید بوده است. این مسائل فاکتورهای مناسبی جهت اجرایی شدن مطالعات تیم کندو در بستر جامعه سنتی ایران را فراهم آورد.

در سال 1389 با تحولات بنیادین در گروه، شرکت فرهنگ و توسعه کندو به عنوان مکمل اجرایی گروه کندو تاسیس شد و در روند اجرایی طرح ها و مطالعات تاثیر به سزایی را ایجاد نمود.

ماموریت فرهنگ و توسعه کندو، بسط و گسترش الگوی اجرایی مناسب تولید شده توسط گروه کندو در تمامی نقاط ایران با تمرکز منطقه ای، سرپرستی و شعبه می باشد و همچنین ایجاد فضای مناسب برای فراهم آوردن بستر مناسب جهت ورود و تاثیر بر بازار بین المللی از دیگر وظایف این نهاد اجرایی می باشد.

ماموریت فرهنگ و توسعه کندو،گسترش الگوی اجرایی مناسب تولید شده توسط گروه کندو در تمامی نقاط ایران با تمرکز منطقه ای، سرپرستی و شعبه می باشد و همچنین ایجاد فضای مناسب برای فراهم آوردن بستر مناسب جهت ورود و تاثیر بر بازار بین المللی از دیگر وظایف این نهاد اجرایی می باشد.

برخورداری از بستر فنی منحصر به فرد و تجارب ارزشمند کسب شده از یک طرف و شناخت مسیر توسعه عملیاتی این صنعت از طرف دیگر موجب گردیده است که مسیر رشد و تکامل شرکت سرعت به سزایی را به خود بگیرد. این موضوع ، سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر را بر آن داشته تا با استفاده از تجربیات و داشته های شرکت فرهنگ و توسعه کندو، استفاده بهینه از صنعت پیام کوتاه را در مجموعه فعالیت‌های خود بپذیرند و از خدمات آن بهره جویند.


در سال 1396 با در نظر گرفتن شرایط مستقر بر بازار تبلیغات دیجیتال و فناوری های وابسته به تلفن همراه،
با تشکیل کمیسیون واحدی از شرکت های گروه، دستور تاسیس شرکت زنجیره ارتباطات همیار صادر شد.

موضوع فعالیت ثبتی شرکت عبارت است از: ارائه خدمات فنی و مهندسی و مخابراتی در راستای کلیه
امور تولید، بازرگانی، فروش و طراحی و تولید نرم افزار های کاربردی اختصاصی و عمومی.
طراحی و اجرای کلیه مدل های بازاریابی در قالب موضوع شرکت، تنظیم بازار تولید و مصرف
با استفاده از شناخت و هدایت تقاضا

با افتتاح پروژه کنتل به عنوان فاز اولیه طرح عظیم همیار، عملیات پیاده سازی 48 واحد خدمات
زیر مجموعه برند تجاری کنتل در دستور کار تیم اجرایی همیار قرار گرفت.

شبکه ارتباطی کنتل در تلاش است تا با مطالعه و تثبیت بازار کالای نوساخته،
ضمن بهره وری از فناوری های روز دنیا، شرایط را برای ظهور هر چه بهتر فناوری های نوین فراهم آورد.
این مهم جز در سایه توجه به فرهنگ سازی فناوی و در نظر گرفتن ساختار بومیت جامعه هدف میسر نمی گردد.

با این حال میتوان از کنتل به عنوان اولین شبکه سرمایه گردانی ارتباطی در ایران نام برد.
امید است در انجام این مهم با همراهی شما عزیزان، مثل همیشه سربلند باشیم.